Kúpna zmluva č. 04160009/2015

Kúpna zmluva č. 04160009/2015, ktorej predmetom sú pozemky v katastrálnom území Rusovce, obec Bratislava – m. č. Rusovce: parcela KN-C č.1212/10 o výmere 2249 m2, druh pozemku: ostatné plochy, na liste vlastníctva č. 2690 v podiele 1/1, parcela KN-C č.1219/62 o výmere 153 m2, druh pozemku: orná pôda, na liste vlastníctva č. 2690 v podiele 1/1, parcela KN-C č.1221/44 o výmere 1007 m2, druh pozemku: orná pôda, na liste vlastníctva č. 2690 v podiele 1/1, parcela KN-C č.1221/53 o výmere 144 m2, druh pozemku: orná pôda, na liste vlastníctva č. 2690 v podiele 1/1. Uzatvorené dňa: 8.7.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 13.7.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.9.2015 | Počet zobrazení: 1098
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.