Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505271200/0099 zo dňa 25.09.2012

uzatvorený dňa 16.09.2015 za účelom zmeny v osobe budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorým sa stáva spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, spoločnosť Funiversity, s.r.o. zostáva účastníkom zmluvy a preberá na seba všetky záväzky a povinnosti budúceho oprávneného z vecného bremena, vrátane úhrady predbežnej odplaty za vecné bremeno
Dátum zverejnenia: 17.09.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.9.2015 | Počet zobrazení: 1760
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.