ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC) A SLUŽIEB CA DISIG č. 201507385

Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č.215/2002 Z. z. o elektronickom podpise ako aj ostatnými všeobecne záväzným i právnymi predpismi.
 

 
 
 
Názov:
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC) A SLUŽIEB CA DISIG č. 201507385
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č.215/2002 Z. z. o elektronickom podpise ako aj ostatnými všeobecne záväzným i právnymi predpismi.
Dátum uzatvorenia:
4.9.2015
Dátum zverejnenia:
17.9.2015
Dodávateľ:
Disig, a.s.
Ulica, číslo:
Záhradnícka 151
Mesto:
Bratislava
IČO:
35975946
Dátum platnosti do:
neuvedený
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.9.2015 | Počet zobrazení: 1440
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.