Dodatok č. 08 83 0981 04 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0981 04 00

Májomca : Ing. Katarína Vojkovičová ROZ, Tehelná 8, 900 44 Tomášov, plnenie : 1 553,40 Eur/rok dátum uzatvorenia dodatku : 03.09.2015, účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.09.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.9.2015 | Počet zobrazení: 882
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.