Zmluva o nájme pozemku č. 088803321500

Zmluva o nájme pozemku č. 088803321500, ktorej predmetom je pozemok KN-E parc.č. 3190 – orná pôda vo výmere 273 m2 v podiele 1/3 a časť pozemku KN-E parc.č. 4216 – orná pôda vo výmere 95 m2 v podiele 1/3, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 3282/131, 4666/1, tak ako je to zakreslené v grafických situáciách, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 2.9.2015
Zverejnené dňa: 4.9.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 4.9.2015 | Počet zobrazení: 771
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.