Dodatok č. 08 83 0629 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0629 04 00

Nájomca: Jozef Culka, Dudvážska 11, 821 07 Bratislava Dátum uzatvorenia dodatku : 25.08.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.08.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.8.2015 | Počet zobrazení: 622
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.