Znalecký posudok číslo 35/2015 - FINDEX s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 9184/4, k.ú. Rača o výmere 10 m2, vzniknutého odčlenením na základe geometrického plánu č. 2G-75/2014 z pozemku, parcela registra "C", parc.č. 9184/2, k.ú. Rača, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Rača a evidovaného na LV č. 7003.
 

 
 
 

Aktualizácia: 18.8.2015 | Počet zobrazení: 781
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.