Dodatok č. 08 83 0069 00 05 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 00 00

Nájomca : Softac s.r.o., Drobného 14, 841 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 10.8.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.8.2015 | Počet zobrazení: 1217
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.