Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Jantárová cesta č. 246503401500

uzatvorená dňa 29.07.2015. Pre účely stavby: „Obchodné centrum - I. stavba - Parkovisko pre obchodné centrum“, stavebné objekty: SO 01 Vjazd a výjazd do areálu, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.8.2015 | Počet zobrazení: 2522
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.