Zmluva o dielo č. 30038/15

Zmluva o dielo č. 30038/15 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č. 880/12 k.ú. Vajnory, v rozsahu pozemkov registra E KN parc.č. 3669 a 3670 v k.ú. Vajnory. Zmluva bola uzatvorená dňa: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 04.08.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.8.2015 | Počet zobrazení: 813
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.