Dodatok č. 08 83 0106 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0106 10 00

Nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. / Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0106 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0106 10 00 : 29.07.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.7.2015 | Počet zobrazení: 1249
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.