Kúpna zmluva č. 60/2015 MČ BA NM

Kúpna zmluva č. 60/2015 MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k „C“ KN parcele číslo 11360/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m² a pozemku registra „C“ KN parcela číslo 11360/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA – m. č. Nové Mesto a sú evidované na liste vlastníctva číslo 31. Uzatvorené dňa: 19.5.2015
Zverejnené dňa: 24.7.2015
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 24.7.2015 | Počet zobrazení: 1070
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.