Zámenná zmluva č. 038802731500

Zámenná zmluva č. 038802731500, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 550 – ostatné plochy o výmere 225 m2 a parc. č. 545/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1779, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava za pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 515/3 – záhrady vo výmere 432 m2 a parc. č. 545/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 813 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1633, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava. Uzatvorené dňa: 16.7.2015
Zverejnené dňa: 23.7.2015
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 23.7.2015 | Počet zobrazení: 5556
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.