Znalecký posudok číslo 36/2015 - FINDEX s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 2937/9, k.ú. Karlova Ves o výmere 54 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV č. 46, k.ú. Karlova Ves.
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.7.2015 | Počet zobrazení: 780
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.