Kúpna zmluva č. 04 88 0357 15 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0357 15 00, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves, pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2776/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m² vytvorený GP č. 03/2015 a pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 2779/1 – ostatné plochy o výmere 1 565 m² zapísaný na LV č. 4172. Uzatvorené dňa: 15.7.2015
Zverejnené dňa: 22.7.2015
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 22.7.2015 | Počet zobrazení: 1006
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.