Zmluva o nájme pozemku č. 088802651500

Zmluva o nájme pozemku č. 088800561500, ktorej predmetom sú pozemky v k.ú. Dúbravka a to pozemky registra E- KN parc. č. 3418/1 - orná pôda a parc. č. 3418/2 - orná pôda spolu vo výmere 170 m2 a pozemkov C - KN parc. č. 2412/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 162 m2 a pozemku C -KN parc. č. 2413/21 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 134 m2. Celková prenajatá výmera predstavuje spolu 466 m2.Uzatvorené: 13.07.2015
Zverejnené dňa: 13.07.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.7.2015 | Počet zobrazení: 795
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.