Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508641400/0099 zo dňa 28.11.2014

uzatvorený dňa 29.06.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 04 VN prípojka k stavbe "Polyfunkčný dom- Líščie údolie Bratislava", zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.6.2015 | Počet zobrazení: 1091
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.