Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Dúbravská cesta, č.246501831500

uzatvorená dňa 30.04.2015 pre účely stavby: "Dopravné napojenie stavby „Dostavba areálu Westend, Polyfunkčný objekt Crossing – spodná stavba, Dúbravská cesta, Bratislava““, stavebný objekt: SO 205 Areálové spevnené plochy, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves.
Dátum zverejnenia:
17.06.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.6.2015 | Počet zobrazení: 2710
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.