Zmluva o dielo č. 30033/15

Zmluva o dielo č. 30033/2015 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod bytovým domom Vrútocká 24-42, parcely registra C KN parc.č. 14813/67, 14813/173-174 v k.ú. Trnávka. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.6.2015
Zverejnené dňa: 15.6.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.6.2015 | Počet zobrazení: 868
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.