Zmluva o dielo č. 30034/15

Zmluva o dielo č. 30034/2015 ku geometrickému plánu na majetkovoprávne usporiadanie priľahlých pozemkov k bytovému domu Kafendova 2-6, časť na pozemku registra C KN parc.č. 891/138 v k.ú. Rača. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.06.2015
Zverejnené dňa: 15.6.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.6.2015 | Počet zobrazení: 1310
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.