Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 58/2014

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 58/2014, ktorého predmetom sú zmeny v záhlaví Zmluvy v časti o kupujúcom, v článku I. Zmluvy (Predmet zmluvy) v časti špecifikácie nehnuteľnosti a v článku IV. Zmluvy (Vyhlásenie zmluvných strán) sa v bode 2. dopĺňa písmeno k. Uzatvorené dňa: 11.5.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 12.5.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 21.5.2015 | Počet zobrazení: 1579
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.