Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0173 15 00

Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0173 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, parc. č. 4238 – vinice o výmere 110 m², parc. č. 4239 – záhrady o výmere 149 m² vedeným na liste vlastníctva č.5207 a parc. č. 4240 – vinice o výmere 203 m² vedeného na liste vlastníctva č.5208. Uzatvorené dňa: 13.5.2015
Zverejnené dňa: 13.5.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 13.5.2015 | Počet zobrazení: 2503
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.