Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom je uzatvorenie mimosúdnej dohody s Alexandrom Schweigerom ohľadne parc. č. 3439 záhrady o výmere 117 m2,
parc. č. 3440 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2,stavby so súp. č. 848,popis tavby: rodinný dom
Dátum zverejnenia: 6.5.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2015 | Počet zobrazení: 2628
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.