Dohoda o podmienkach úpravy úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hraničná ulica, Mierová ulica č. 246500451500

uzatvorená dňa 30.04.2015 pre účely stavby: „BERGAMON - DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná, Bratislava“, stavebné objekty: SO 200 Komunikácie, parkoviská a chodníky, podobjekt SO 201 Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 06.05.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2015 | Počet zobrazení: 3685
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.