Kúpna zmluva č. 04160002/2015

Kúpna zmluva č. 04160002/2015, ktorej premetom je pozemok registra „C“ – KN parc.č. 425 – záhrada vo výmere 199 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Rusovce obec Bratislava – m. č. Rusovce, okres Bratislava V.. Uzatvorené dňa: 20.4.2015
Zverejnené dňa: 23.4.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.4.2015 | Počet zobrazení: 973
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.