Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0050 15 00

Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0050 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 850 orná pôda o výmere 504 m² a časť parc. č. 851 orná pôda o výmere 1317 m² v spoluvlastníckom podiele 2/3, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 4427. Uzatvorené dňa: 13.4.2015
Zverejnené dňa: 13.4.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 13.4.2015 | Počet zobrazení: 2553
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.