Kúpna zmluva č. 04 88 0078 15 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0078 15 00, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností k.ú. Karlova Ves zapísané na LV č. 46: parc. č. 3888/26 – vodné plochy o výmere 88 m², parc. č. 3888/34 – vodné plochy o výmere 635 m², parc. č. 3888/197 – vodné plochy o výmere 12 m², parc. č. 3888/198 – vodné plochy o výmere 7 m², parc. č. 3888/207 – vodné plochy o výmere 392 m², parc. č. 3888/208 – vodné plochy o výmere 35 m². Uzatvorené dňa: 30.3.2015
Zverejnené dňa: 31.3.2015
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 31.3.2015 | Počet zobrazení: 882
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.