Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246500231500

uzatvorená dňa 23.03.2015 pre účely stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, Račianska ul. č. 72 v Bratislave“, stavebné objekty: SO 201 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, podobjekt SO 201.1 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska - chodník, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.3.2015 | Počet zobrazení: 2829
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.