Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Mýtna ulica č. 246500381500

uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely stavby: pre účely stavby: „Administratívno obytný súbor Mýtna - Radlinského, Bratislava“, stavebné objekty: SO 201-01a Účelová komunikácia Mýtna ulica, SO 201-02a Rekonštrukcia existujúceho chodníka na Mýtnej ulici, SO 202-02a Vjazd a výjazd - Mýtna ulica, SO 202-02b Vjazd a výjazd, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 17.03.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 17.3.2015 | Počet zobrazení: 2659
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.