Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099 zo dňa 28.01.2014

uzatvorený dňa 12.03.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 06 Vonkajšie NN rozvody v rámci stavby Obytný súbor "Dobré bývanie" Bratislava - MČ Záhorská Bystrica, zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 12.3.2015 | Počet zobrazení: 766
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.