Kúpna zmluva č. 04 88 0081 15 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0081 15 00, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Vajnory, a to novovytvorené pozemky registra „C“ parc. č. 2697/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, a parc. č. 2697/27 – ostatné plochy vo výmere 14 m2. Uzatvorené dňa: 9.3.2015
Zverejnené dňa: 9.3.2015
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 9.3.2015 | Počet zobrazení: 928
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.