Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500601500/0099

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt Strojární potravinárskeho priemyslu - zmena funkčného využitia". Dátum uzatvorenia: 24.02.2015
Dátum zverejnenia: 27.02.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.2.2015 | Počet zobrazení: 635
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.