Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500621500/0099

Uzatvorená dňa 25.02.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 03 Odlučovač ropných látok a odkanalizovanie parkovísk, pre stavbu "Nadstavba ôsmich bytových jednotiek Miletičova 72, Bratislava" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Nivy, parc. č. 9384/1
Zverejnené dňa: 26.02.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.2.2015 | Počet zobrazení: 662
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.