Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500101500

Uzatvorená dňa 26.02.2015 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky elektrickej prípojky k stavbe "Kogeneračná jednotka DP Bratislava Jurajov dvor" na pozemku reg. "C" KN parc.č 17029/1 v k.ú. Nové Mesto
Zverejnené dňa: 26.02.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.2.2015 | Počet zobrazení: 990
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.