Zmluva o nájme pozemku č. 088809651400

Zmluva o nájme pozemku č. 088809651400, ktorej predmetom sú časti pozemkov: časť pozemku registra E parc. č.3135/1 zodpovedajúcu časti pozemku registra C parc. č. 3150/43 ostatná plocha vo výmere 390 m2 v k.ú. Rača, v podiele1/2; pozemok registra E parc.č. 3431 zodpovedajúci časti pozemku registra C parc. č. 3282/10- zastavaná plocha vo výmere 13 m2 v k.ú. Rača, v podiele ½; časť pozemku registra E parc. č. 4304 zodpovedajúcu pozemku registra C parc.č. 2737/68- zastavaná plocha vo výmere 232 m2 v k.ú. Trnávka, v podiele 1/2. Uzatvorené dňa: 25.2.2015
Zverejnené dňa: 25.2.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 25.2.2015 | Počet zobrazení: 770
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.