Kúpna zmluva č. 048800071500

Kúpna zmluva č. 048800071500, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 2/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 2/68, parc. č. 11371/40 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 11371/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 34 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 9.2.2015
Zverejnené dňa: 10.2.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.2.2015 | Počet zobrazení: 896
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.