Zmluva o nájme pozemku č. 088809661400

Zmluva o nájme pozemku č. 088809661400, ktorej predmetom sú časti pozemkov: pozemok registra „E“ KN v k.ú. Rača, parc. č.3135/1 – vinice vo výmere 270 m2 ( LV č. 83) v podiele ½, ktorému zodpovedá časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 3150/43; pozemok registra „E“ KN v k.ú. Rača, parc. č. 3431- trvalé trávne porasty vo výmere 13m2 ( LV č. 83) v podiele ½, ktorému zodpovedá časť pozemku registra „C“ KN parc..č. 3282/10; pozemok registra „E“ KN v k.ú. Vajnory parc.č. 4304 – orná pôda vo výmere 47 m2 ( LV č. 3650) v podiele ½, ktorému zodpovedá pozemok parc.č. 2042/651 v celosti; pozemok registra „E“ KN v k.ú. Nové Mesto parc.č. 4304 – ostatné plochy vo výmere 10 m2 (LV č. 5570) v podiele ½, ktorému zodpovedá časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 23056/121. Uzatvorené dňa: 9.2.2015
Zverejnené dňa: 10.2.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.2.2015 | Počet zobrazení: 945
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.