Nájom nebytových priestorov

Hlavné mesto SR zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa, nebytové priestory vo výmere 133,12 m2 (kuchyňa 30,18 m2, technologické miestnosti 80,78 m2, bufet a sklady 22,16 m2), katastrálne územie Lamač za účelom prípravy a podávania celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych služieb Domova seniorov Lamač za 418,00 eur/mesiac za celý predmet prenájmu.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.2.2015 | Počet zobrazení: 2522
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2015
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.