Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500321500/0099

uzatvorená dňa 06.02.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 331 STL prípojka plynu, pre stavbu "Hotel - Bezručova 5, Bratislava - Staré Mesto" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21777
Dátum zverejnenia: 06.02.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.2.2015 | Počet zobrazení: 631
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.