Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500351500/0099

uzatvorená dňa 02.02.2015 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojok kanalizácie a plynu k stavbe "Vila Michaela - rekonštrukcia hudobného štúdia na rodinný dom" v Bratislave, Novosvetská ulica, na pozemku reg. "C" KN parc.č.2823/4 a 2823/14 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok kanalizácie a plynu.
Dátum zverejnenia: 02.02.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.2.2015 | Počet zobrazení: 710
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.