Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504511400

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena na parcele č. 2985/2 - ostatná plocha vo výmere 28474 zapísanej na liste vlastníctva č.46
Dátum uzatvorenia: 02.02.2015
Dátum zverejnenia : 02.02.2015
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 2.2.2015 | Počet zobrazení: 731
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.