Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500031500/0099

uzatvorená dňa 02.02.2015 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN a kanalizačnej prípojky pre stavbu "Rekonštrukcia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave" na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21858/1 a 21859
Dátum zverejnenia: 02.02.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.2.2015 | Počet zobrazení: 666
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.