Zmluva o nájme pozemku č. 088809601400

Zmluva o nájme pozemku č. 088809601400, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3283, v podiele 1/6, evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 2308, podľa grafickej identifikácie č. 7/2007, diely 3,4,5,6,7,8,9,10,11 a 13 (spolu o výmere 1085 m2, z toho podiel 1/6 je 181 m2). Uzatvorené dňa: 29.1.2015
Zverejnené dňa: 29.1.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 29.1.2015 | Počet zobrazení: 821
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.