Zmluva o nájme pozemku č. 088809561400

Zmluva o nájme pozemku č. 088809561400, ktorej predmetom je časť z pozemku registra „E“ parc.č. 4180/2 – orná pôda vo výmere 3 900 m2 , zodpovedajúca časti pozemku registra „C“ parc. č. 2819/1 – vodné plochy vo výmere 35 m2, a časti parc. 2758/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 865 m2. Uzatvorené dňa: 29.1.2015
Zverejnené dňa: 29.1.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 29.1.2015 | Počet zobrazení: 801
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.