Znalecký posudok číslo 4/2015 - Ing. Peter Adamovský

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku registra "C" parc. č. 2974/2 ostatné plochy o výmere 5588 m2, zapísané v KN na liste vlastníctva č. 867, v katastrálnom území Lamač, obec BA-m.č. Lamač, okres Bratislava IV pre účely prevodu nehnuteľností.
 

 
 
 

Aktualizácia: 14.1.2015 | Počet zobrazení: 1377
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.