Kúpna zmluva č. 57/2014

Kúpna zmluva č. 57/2014, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti, evidované na parcelách registra C v katastrálnom území Rača, obec BA-m.č. Rača, okres Bratislava III na LV č. 4728, nebytový priestor č. 9-995, č. 8-997, č. 9-998 o celkovej výmere 134,26 m2 na Kadnárovej ulici 15, nachádzajúci sa na pozemkoch parc. č. 17347/1, parc. č.17347/2, parc. č. 17347/3, parc. č. 17347/4, parc. č. 17347/5, parc. č. 17347/6, parc. č. 17347/7, parc. č. 17347/8, parc. č. 17347/9. Uzatvorené dňa: 28.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 10.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.1.2015 | Počet zobrazení: 897
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.