Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby a o poverení na spracúvanie osobných údajov

§ 30a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Preto v priebehu novembra a decembra 2014 bolo realizované výberové konanie na dodávateľa uvedenej služby formou prieskumu trhu, nakoľko sa jednalo o podlimitnú zákazku v hodnote do 20 000,-€ za obdobie troch rokov.
 

 
 
 
Číslo:
MAGTS1400289
Názov:
Pracovná zdravotná služba
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a záväzok objednávateľa zaplatiť za to poskytovateľovi odmenu vo výške a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Výkon zdravotného dohľadu v zmysle vyššie uvedeného bude ďalej na účely tejto zmluvy označovaný len ako „pracovná zdravotná služba“. Ak ďalej nie je uvedené inak, pracovná zdravotná služba bude podľa tejto zmluvy zabezpečovaná vo vzťahu k všetkým zamestnancom objednávateľa, bez ohľadu na to, do akej kategórie zaradené práce vykonávajú. Predmetom zmluvy je tiež poverenie poskytovateľa ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes
Dátum uzatvorenia:
30.12.2014
Dátum zverejnenia:
31.12.2014
Dodávateľ:
ProCare, a.s.
Ulica, číslo:
Einsteinova 23 - 25
Mesto:
Bratislava
Dátum platnosti do:
neuvedený
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.12.2014 | Počet zobrazení: 4473
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.