Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Kutlíkova ulica č. 246509281400

uzatvorená dňa 10.12.2014 pre účely stavby: „Penzión – zariadenie opatrovateľskej služby“,SO 15 - Vjazd, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.12.2014 | Počet zobrazení: 2904
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.