Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 426/2014

Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 426/2014, ktorej predmetom je prevod spoluvlastníckeho podielu Predávajúceho vo veľkosti 2/48 k Nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 404, k.ú. Staré Mesto nasledovne: stavba súp. č. 992, nachádzajúca sa na ulici Fraňa Kráľa č. 12, druh stavby: bytový dom, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 3471; pozemok parcela registra C KN č. 3471, vo výmere 378,00 m²; pozemok parcela registra C KN č. 3472, vo výmere 364,00 m². Uzatvorené dňa: 12.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Staré Mesto dňa: 19.11.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 12.12.2014 | Počet zobrazení: 1131
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.