Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509201400/0099

uzatvorená dňa 10.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 06.11 - Ochrana plynovodu DN 1400, SO 43.1 - Silnoprúdové rozvody - preložka vedení 22 kV BVS, a.s. a SO 45.1. - Slaboprúdové rozvody - preložka signalizačného kábla BVS, a.s. pre stavbu "Južné Mesto - Bratislava - Petržalka - Primárna infraštruktúra - veľká okružná križovatka - komunikácie a inžinierske siete" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3024 a 3029/3
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.12.2014 | Počet zobrazení: 741
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.